Primena 3D štampe u lečenju onkologije

Onkologija - jedno je od područja medicine koje aktivno i uspešno koristi 3D štampu za planiranje hirurške intervencije.
Jedan od projekata je "HoloDoctor", koji se bavi primenom digitalnih tehnologija u savremenim medicinskim uslovima. Lekari u praksi aktivno koriste 3D modele i virtuelne simulatore za dijagnozu i planiranje složenih operacija.
Primena 3D štampe u lečenju onkologije
Tradicionalni CT i MRT podaci su često nedovoljni za određivanje zapremine tumora i planiranje njegove ekscizije. Zatim se na osnovu podataka računarske tomografije kreira tačan 3D model organa ili celog organskog sistema pacijenta. Trodimenzionalni model praktičari koriste kako u simulacionom programu, na primer, za poravnanje organa sa velikim krvnim sudovima, tako i za 3D štampu, kako bi fizički planirali i procenili mogućnosti hirurške intervencije.

Tako pažljivo planiranje omogućava lekarima da bolje procene stanje pacijenta i značajno povećaju šanse za povoljan ishod operacije.
Made on
Tilda